deutsch, English

Chefpagho

Analizo de la radio-propagighprognozo

Andreas Kück, Rechtenfleth, Germanio

Enkonduko

Konante sunan aktivecon, termagnetan kampon kaj sunan flukson resp. relativan sunmakulnombron, eldiro pri la ghenerale superregantaj propagighkondichoj povas esti farata helpe de jena tabelo (ricevo de la endondatumoj). Por la propagighprognozo de mallongondligo inter du ajnaj lokoj sur la tero per poshkomputilo vidu chi tien.

Ghenerale superregantaj propagighkondichoj

Vidu jenan Tabelon 1.

--------------------------------------------------------------------------
Suna aktiveco: tre malalta
                Relativa
                sun-
Indekso         Suna  makul-
A K Esprimo      flukso nombro  valorigo
--------------------------------------------------------------------------
0 0 kvieta      egal  egal   super normala
1            >062  >000   super normala, alie alte normala
3 1 kvieta      >067  >004   super normala, alie alte normala
5            >077  >017   super normala, alie alte normala
7 2 kvieta      >085  >028   super normala, alie alte normala
9            >102  >049   super normala, alie alte normala
11           >062  >000   alte normala, alie malalte normala
13           >067  >004   alte normala, alie malalte normala
15 3 kvieta ghis malk. >074  >013   alte normala, alie malalte normala
17           >090  >034   alte normala, alie malalte normala
19           >110  >059   alte normala, alie malalte normala
21           >062  >000   malalte normala, alie sub normala
23           >071  >009   malalte normala, alie sub normala
25           >083  >025   malalte normala, alie sub normala
27 4 malkvieta     >093  >038   malalte normala, alie sub normala
29           >120  >070   malalte normala, alie sub normala
31           >062  >000   sub normala, alie perturbata
33           >070  >008   sub normala, alie perturbata
35           >080  >021   sub normala, alie perturbata
37           >096  >042   sub normala, alie perturbata
39           >125  >076   sub normala, alie perturbata
40           egal  egal   perturbata
48 5 aktiva      egal  egal   perturbata
80 6 perturbata    egal  egal   perturbata
>80  perturbata    egal  egal   perturbata
--------------------------------------------------------------------------
Suna aktiveco: malalta
                Relativa
                sun-
Indekso         Suna  makul-
A K Esprimo      flukso nombro  valorigo
--------------------------------------------------------------------------
0 0 kvieta      egal  egal   super normala
1            >082  >024   super normala, alie alte normala
3 1 kvieta      >090  >034   super normala, alie alte normala
5            >102  >049   super normala, alie alte normala
7 2 kvieta      >117  >067   super normala, alie alte normala
9            >154  >109   super normala, alie alte normala
11           >084  >026   alte normala, alie malalte normala
13           >092  >037   alte normala, alie malalte normala
15 3 kvieta ghis malk. >104  >051   alte normala, alie malalte normala
17           >119  >069   alte normala, alie malalte normala
19           >159  >114   alte normala, alie malalte normala
21           >083  >025   malalte normala, alie sub normala
23           >091  >035   malalte normala, alie sub normala
25           >099  >045   malalte normala, alie sub normala
27 4 malkvieta     >112  >061   malalte normala, alie sub normala
29           >140  >093   malalte normala, alie sub normala
31           >082  >024   sub normala, alie perturbata
33           >089  >033   sub normala, alie perturbata
35           >099  >045   sub normala, alie perturbata
37           >109  >057   sub normala, alie perturbata
39           >141  >094   sub normala, alie perturbata
40           egal  egal   perturbata
48 5 aktiva      egal  egal   perturbata
80 6 perturbata    egal  egal   perturbata
>80  perturbata    egal  egal   perturbata
--------------------------------------------------------------------------
Suna aktiveco: meza
                Relativa
                sun-
Indekso         Suna  makul-
A K Esprimo      flukso nombro  valorigo
--------------------------------------------------------------------------
0 0 kvieta      egal  egal   super normala
1            >104  >051   super normala, alie alte normala
3 1 kvieta      >111  >060   super normala, alie alte normala
5            >124  >075   super normala, alie alte normala
7 2 kvieta      >135  >088   super normala, alie alte normala
9            >163  >118   super normala, alie alte normala
11           >103  >050   alte normala, alie malalte normala
13           >112  >061   alte normala, alie malalte normala
15 3 kvieta ghis malk. >122  >073   alte normala, alie malalte normala
17           >137  >090   alte normala, alie malalte normala
19           >165  >120   alte normala, alie malalte normala
21           >103  >050   malalte normala, alie sub normala
23           >112  >061   malalte normala, alie sub normala
25           >124  >075   malalte normala, alie sub normala
27 4 malkvieta     >140  >093   malalte normala, alie sub normala
29           >163  >118   malalte normala, alie sub normala
31           >102  >049   sub normala, alie perturbata
33           >112  >061   sub normala, alie perturbata
35           >125  >076   sub normala, alie perturbata
37           >142  >095   sub normala, alie perturbata
39           >165  >120   sub normala, alie perturbata
40           egal  egal   perturbata
48 5 aktiva      egal  egal   perturbata
80 6 perturbata    egal  egal   perturbata
>80  perturbata    egal  egal   perturbata
--------------------------------------------------------------------------
Suna aktiveco: alta
                Relativa
                sun-
Indekso         Suna  makul-
A K Esprimo      flukso nombro  valorigo
--------------------------------------------------------------------------
0 0 kvieta      egal  egal   super normala
1            >123  >074   super normala, alie alte normala
3 1 kvieta      >132  >084   super normala, alie alte normala
5            >145  >099   super normala, alie alte normala
7 2 kvieta      >157  >112   super normala, alie alte normala
9            >185  >141   super normala, alie alte normala
11           >123  >074   alte normala, alie malalte normala
13           >132  >084   alte normala, alie malalte normala
15 3 kvieta ghis malk. >145  >099   alte normala, alie malalte normala
17           >159  >114   alte normala, alie malalte normala
19           >187  >143   alte normala, alie malalte normala
21           >122  >073   malalte normala, alie sub normala
23           >131  >083   malalte normala, alie sub normala
25           >142  >095   malalte normala, alie sub normala
27 4 malkvieta     >154  >109   malalte normala, alie sub normala
29           >180  >136   malalte normala, alie sub normala
31           >122  >073   sub normala, alie perturbata
33           >131  >083   sub normala, alie perturbata
35           >145  >099   sub normala, alie perturbata
37           >162  >117   sub normala, alie perturbata
39           >188  >144   sub normala, alie perturbata
40
48 5 aktiva      egal  egal   perturbata
80 6 perturbata    egal  egal   perturbata
>80  perturbata    egal  egal   perturbata
--------------------------------------------------------------------------
Suna aktiveco: tre alta
                Relativa
                sun-
Indekso         Suna  makul-
A K Esprimo      flukso nombro  valorigo
--------------------------------------------------------------------------
0 0 kvieta      egal  egal   super normala
1            >144  >058   super normala, alie alte normala
3 1 kvieta      >154  >109   super normala, alie alte normala
5            >169  >124   super normala, alie alte normala
7 2 kvieta      >185  >141   super normala, alie alte normala
9            >217  >173   super normala, alie alte normala
11           >143  >097   alte normala, alie malalte normala
13           >150  >104   alte normala, alie malalte normala
15 3 kvieta ghis malk. >160  >115   alte normala, alie malalte normala
17           >169  >124   alte normala, alie malalte normala
19           >197  >153   alte normala, alie malalte normala
21           >143  >097   malalte normala, alie sub normala
23           >151  >105   malalte normala, alie sub normala
25           >162  >117   malalte normala, alie sub normala
27 4 malkvieta     >182  >138   malalte normala, alie sub normala
29           >202  >158   malalte normala, alie sub normala
31           >144  >098   sub normala, alie perturbata
33           >152  >106   sub normala, alie perturbata
35           >160  >115   sub normala, alie perturbata
37           >178  >134   sub normala, alie perturbata
39           >197  >153   sub normala, alie perturbata
40           egal  egal   perturbata
48 5 aktiva      egal  egal   perturbata
80 6 perturbata    egal  egal   perturbata
>80  perturbata    egal  egal   perturbata
Tabelo 1: Ghenerale superregantaj propagighkondichoj

Ekzemplo 1

Suna activeco: tre malalta, suna flukso: 100, A-indekso: 40; valorigo: perturbata.

Ekzemplo 2

Suna activeco: alta, suna flukso: 180, A-indekso: 7; valorigo: super normala.

Ekzemplo 3

Suna activeco: alta, suna flukso: 140, A-indekso: 7; valorigo: alte normala.

Ricevo de la endondatumoj

Literaturo

La indikoj en Tabelo 1 estas propra tabela realigo de grafikaj prezentadoj el jena libro (pro la kopirajto, grafika prezentado forestas en tiu chi interretpagho):

[1] Gerd Klawitter: "Ionosphäre und Wellenausbreitung", 2-a eldono (ne la 3-a eldono!), Siebel-Verlag, Meckenheim, 1993.

La menciita libro [1] siaflanke nomigas jenon kiel fonton:

[2] H. Rohrbacher, Th. Cohen, G. Jacobs: "Kurzwellenausbreitung, Voraussage bis zum Jahr 2050", Frech-Verlag, Stuttgart, 1985.

Tiu chi interretpagho lastfoje estis shanghita la 23-an de Decembro 2004.