deutsch, English

Chefpagho

Propagighprognozo por mallongaj ondoj senelektronile

Andreas Kück, Rechtenfleth, Germanio

Enkonduko

Sekvonte estas proponita, kiel la S-metro-valoro de mallongondligo povas esti malfajne taksata ankau senhelpe de elektronaj helpiloj, ekz. per (mehhanika) glitkalkulilo. La bazo de la taksado estas matematikaj interrilatoj, kiuj estas prezentitaj kiel ekvacioj au ankau en grafika formo ("nomogramoj") en [1], [2], [3] kaj [4]. Por la celata taksado, tiuj chi interrilatoj estas simplifigitaj pri du punktoj:

La "elektronika" kaj programita realigo de la taksado (sen la supremenciitaj simplifigoj!) ekzistas kiel programo por la poshkomputilo CASIO PV-S460.

Supozoj

Jen la supozoj:

Endonvaloroj

Jenaj endonvaloroj estas necesaj:

Eldonvaloroj

Por la maksimume uzebla frekvenco MUF, jeno validas proksimume lau [1]:

MUF = (1+R/250)*M*radiko(6 MHz*MHz + q*58 MHz*MHz)
Se la uzata (operacia) frekvenco estas pli granda ol la MUF, tiam estas vershajne, ke ne estos ricevado, kaj la sekvontaj kalkuladoj forrestas (rezulto: S-metro-valoro < 1).

Alie la povumo E che la ricevilo proksimume estas:

Kazo 1 (d ≤ 3000 km):

E = -42 dB + G + 10 dB*log(P/kW) - 20 dB*log(f/MHz)
- 0,005 dB/km*d
- (267+0,79*d/km) MHz*MHz*dB
* a*(1+0,0037*R)/(f+1,3 MHz)^2
* p1

Kazo 2 (d > 3000 km):

E = -56 dB + G + 10 dB*log(P/kW) - 20 dB*log(f/MHz)
- 0,00088 dB/km*d - 2,5 dB*l - 0,5 dB*s
- 2800 MHz*MHz*dB*a*(1+0,0037*R)/(f+1,3 MHz)^2
* (p1+p2+...pj)
La nombro de chiuj reflektoj rezultas per dividado de d per 1500 km. La nombro de la reflektoj en la ionosfero, al la lando kaj al la maro tiam estas ja tute evidenta.

El tio, la S-metro-valoro rezultas sekvontmaniere:

S-metro-valoro = 1 + int([E + 121 dB]/6 dB), en kazo de E <= -73 dB
S-metro-valoro = S9 + E + 73 dB alikaze
E: povumo che la ricevilo en dB rilate al 1 mW

La distanco d inter dissendilo kaj ricevilo povas esti kalkulata sekvontmaniere:

d = 111 km*arccos(sin B1*sin B2+cos B1*cos B2*cos [L1-L2])
 
     |loka horo che reflektopunkto
     |-------------------------------------------------
     |     |1-4 au  |4-8 au  |9-11 au |
     |23-1   |20-23  |16-20  |13-16  |11-13
     |-------------------------------------------------
sezono  |p  |q  |p  |q  |p  |q  |p  |q  |p  |q
------------------------------------------------------------
vintro  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     |0,00|  |0,00|  |0,00|  |0,30|  |0,60|
     |  |0,10|  |0,23|  |0,35|  |0,48|  |0,60
------------------------------------------------------------
printempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
kaj autuno|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     |0,00|  |0,00|  |0,11|  |0,46|  |0,80|
     |  |0,10|  |0,25|  |0,40|  |0,55|  |0,70
------------------------------------------------------------
somero  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     |0,00|  |0,00|  |0,25|  |0,58|  |0,90|
     |  |0,20|  |0,35|  |0,50|  |0,65|  |0,80
Atentigoj:
Tabelo 1: Valoroj p kaj q

Ekzemplo

La atendenda S-metro-valoro che la ricevilo en Rechtenfleth (B2 = 53,5 norde; L2 = 8,5 oriente) estu prognozota por disradiado de mallongaj ondoj kun frekvenco f = 11,660 MHz (sendopovumo P = 100 kW) el la australia urbo Shepparton (B1 = 36 sude; L1 = 145 oriente) por la 29-a de Augusto je la 16:00 horo lau la Universala Tempo (relativa sunmakulnombro R = 115). Antengajno estu neglektenda, do G = 0.

Jen la resumitaj endonvaloroj kaj interrezultoj:

Eldonvaloroj (determinitaj per glitkalkulilo): Literaturo

[1] R. B. Rose, J. N. Martin: "MINIMUF-3: A Simplified hf MUF-Prediction Algorithm", Naval Ocean Systems Center, San Diego, 1978
[2] Gerhard Braun: "Planung und Berechnung von Kurzwellenverbindungen", Siemens AG, Berlin kaj München, 2. Auflage, 1986
[3] Gerd Klawitter: "Ionosphäre und Wellenausbreitung", 3. Ausgabe, Siebel-Verlag, Meckenheim, 2000
[4] H. Rohrbacher, Th. Cohen, G. Jacobs: "Kurzwellenausbreitung, Voraussage bis zum Jahr 2050", Frech-Verlag, Stuttgart, 1985

Tiu chi interretpagho lastfoje estis shanghita la 4-an de Junio 2011.