Chefpagho

Esperanto: Radio-elsendoj per mallongondo, mezondo kaj satelito; letero al sendostacio; mallongondo-auskultado ghenerale (ofte metitaj demandoj)

Esperanto: Radio-elsendoj per mallongondo, mezondo kaj satelito

Letero al sendostacio

Mallongondo-auskultado ghenerale (ofte metitaj demandoj)

Esperanto: Radio-elsendoj per mallongondo, mezondo kaj satelito

Jena retejo montras Esperantlingvajn radio-elsendojn per mallongondo, mezondo kaj satelito: http://www.addx.de/cgi-bin/hfp.cgi?language=ES|Esperanto.

Letero al sendostacio

Leteroj de auskultantoj al la sendostacioj kutime estas helpemaj por la konservado de la Esperanto-servado. La auskultanto skribu ricev-raporton kaj sian opinion pri enhavo kaj dissendo-kvalito. Krome li povas peti ricev-konfirmon (kiel konfirm-letero au konfirm-karto, tiel nomata "QSL", kiel montrate de Ilustrajho 1). Estas eble, ke la parolanto vochlegas el la letero de la auskultanto dum elsendo. Per la shaltotabuleto en Ilustrajho 1, oni povas ludigi vochlegitajheron el mia letero al Pola Radio en la 2000-a jaro. Tabelo 2 ekzemplodone montras tekstpartojn de letero al sendostacio.
China Radio International; - Esperanto redakcio -; 16A Shijingshanlu
Road; Pekino 100040; Chinujo;
Retposhtadreso: espradio@cri.com.cn
Interreto: http://es.chinabroadcast.cn/

Radio Habana Cuba; - Esperanto redakcio -; Apartado 62-40,
La Habana; Kubo;
Retposhtadreso: rhc@radiohc.org, radiohc@etecsa.cu
Interreto: http://www.radiohc.cu,
http://www.radiohc.org, http://www.ameriko.org/radiokubo

Radio Vaticano; - Esperanto redakcio -; 00120 Citta del Vaticano;
Vatikano;
Retposhtadreso: esperanto@vatiradio.va
Interreto: http://www.vaticanradio.org/

Tre estimataj gesinjoroj!

Mi estas entuziasma mallongondo-auskultanto. Mi tre ghojas esti
ricevinta ankau vian sendostacion:

Ricevloko: Rechtenfleth (5323'20' norde; 830'30' oriente)
Ricevilo: SONY ICF-SW1000T kun aktivanteno AT-4
Dato kaj horo: ...-a de ... 2003 ekde la ... ghis la ... horo
lau la Universala Tempo (UTC)
Frekvenco:   ... kHz
Signalforto:  bonega|bona|kontentiga|malforta|apenau audebla
Interferoj:  neniaj|iomaj|mezaj|fortaj|fortegaj
Bruo:     nenia|ioma|meza|forta|fortega
Fado:     nenia|ioma|meza|forta|fortega
Tuttakso:   bonega|bona|kontentiga|malbona|ne-uzebla
Detaloj pri la elsendo en Esperanto:
{enhavo, koncize per kapvortoj}

Mi regule [ofte, okaze] auskultas viajn Esperanto-elsendojn.
Ili [ne] plachas al mi pro ... .
La dissendo-kvalito ghenerale estas ... . Por mi, viaj regulaj
Esperanto-elsendoj estas tre grava lernilo.
Tial mi tre ghojus povi audi ilin per la mallongaj ondoj
ankorau kiel eble plej longe.
...

Bonvole konfirmu mian ricevadon per letero au karto.
Mi tre ghojus pri tio.
Por via respondo, mi aldonas internacian respondkuponon.

Kun amikaj salutoj

Andreas Kueck

Aldono:
Internacia respondkupono

Tabelo 2: Letero al sendostacio; ekzemplodonaj tekstpartoj
QSL_antauflankoQSL_dorsflanko
Ilustrajho 1: Maldekstre: QSL-karto de Pola Radio, antauflanko; dekstre: dorsflanko de la antau-menciita QSL-karto, konfirmanta mian ricevadon de la Esperantlingva elsendo de la 23-a de Aprilo 2000 de la 13.30 ghis la 13.55 horo lau la Universala Tempo je 7275 kHz per la radio-aparato SONY ICF-SW1000T kun teleskopanteno; alklaku, por ludigi vochlegitajheron el mia letero kun ricev-raporto pri la antau-menciita elsendo; la vochlegado okazis la 21-an de Maio 2000 je la 13.53 horo lau la Universala Tempo; dua vochlegado (alklaku!): chi-foje el mia letero de la 9-a de Junio 2003; tiu vochlegado okazis dum la elsendo de Pola Radio la 7-an de Septembro 2003 je la 15.18 horo lau la Universala Tempo je 7270 kHz, registrita de la radio-aparato SANGEAN ATS 818ACS; tria vochlegado (alklaku!): chi-foje el mia retposhtletero de la 24-a de Novembro 2003; tiu vochlegado okazis dum la elsendo de Pola Radio la 21-an de Decembro 2003 je la 16.18 horo lau la Universala Tempo je 7285 kHz, registrita de la radio-aparato SANGEAN ATS 818ACS; kvara vochlegado (alklaku!): chi-foje Pola Radio menciis la periodajhon "Esperanto Gazeto" de mia Esperanto-klubo Esperanto-Grupo Subvisurgo en sia elsendo de la 13-a de Decembro 2005, programero "Trarigardo de la Esperanto-gazetaro"  

Mallongondo-auskultado ghenerale (ofte metitaj demandoj)

Jen ofte metitaj demandoj pri mallongo-auskultado.

Kio estas mallongondo?

Kio estas frekvenco?

Kian radio-aparaton kaj antenon mi bezonas por auskulti mallongondo-sendostaciojn?

Kial estas eble, ke mi povas ghenerale audi ankau transmarajn au foregajn mallongondo-sendostaciojn?

Kie mi trovas mallongondo-auskulthorarojn?

Kion indikas la ...-metro-bendo (ekz. la 25-metro-bendo)?

Kio estas la Universala Tempo?

Kio estas mallongondo?

Mallongondo esence estas elektra tensio-oscilado, kiu disvastighas en la spacon. La oscilado okazas inter chirkau tri milionoj kaj tridek milionoj fojoj dum unu sekundo. Radio-sendostacioj uzas la mallongondon kiel portanton de siaj informoj, kiuj ekzistas kiel sonondoj (ekz. muziko au vortoj). Tiu chi portanto estas necesa por granddistancen disvastigi la sonondon. La sonondo elektronike estas surstampata (surpregata) sur la mallongondon flanke de la dissendilo. (La mallongondo estas amplitud-modulata.) Flanke de la ricevilo (radio-aparato), la surstampita sonondo estas disigata de la portanta mallongondo por audebligi la sonondon. (Do okazas malmodulado.) Mallongondoj apartenas al la elektromagnetaj ondoj.

Kio estas frekvenco?

La frekvenco estas la oftecmezuro por la supremenciita oscilado. La kutime uzata unuo estas kiloherco (kHz). Unu kiloherco signifas po mil osciloj sekunde. Kelkfoje la frekvenco estas indikata en megahercoj (MHz). Unu megaherco signifas po unu miliono da osciloj sekunde. Do mallongondoj havas frekvencojn inter chirkau 3000 kHz kaj 30000 kHz (au, alie dirite, inter chirkau 3 MHz kaj 30 MHz).

Kian radio-aparaton kaj antenon mi bezonas por auskulti mallongondo-sendostaciojn?

Mi bezonas radio-aparaton ekipita per mallongondo-ricevilo, ofte mallongigite "SW" ("shortwave"), KW ("Kurzwelle") au OC ("onde courte"). Tio chiukaze signifas mallongondon, nome angle, germane resp. france. Por auskulti grandajn eksterlandajn radio-servojn (el ili ankau la Esperantlingvajn) sufichas malgranda, per piloj nutrata radio-aparato, ekipita per teleskopanteno ("vojagh-mondricevilo"). Cifereca frekvenc-endonado (au almenau cifereca frekvenc-indiko) estas rekomendinda. Oni informighu, kiujn mallongondo-frekvencbendojn la radio-aparato povas ricevi. Char kutime, malgrandaj radio-aparatoj povas ricevi nur erojn el la tuta mallongondo-bendaro. La prezoj de tiaj radio-aparatoj trovighas inter chirkau 10 kaj 500 euroj, depende de ekipo, efikec-kiomo kaj marko (produktanto). Por auskulti ankau transmarajn enlandajn radio-servojn, komunikad-riceviloj estas pli rekomendindaj (haveblaj por chirkau 500 euroj kaj pli). Komunikad-riceviloj kutime bezonas eksterajn antenojn.

Kial estas eble, ke mi povas ghenerale audi ankau transmarajn au foregajn mallongondo-sendostaciojn?

Mallongondo disvastighas per saltegoj: La mallongondo ripetfoje estas respegulata alterne en la atmosfero (pli precize: en la ionosfera tavolo en chirkau 320 km da alto) kaj al la tersurfaco. Tiel la mallongondo trapasas grandegajn distancojn. Jen influoj sur la disvastigho: latitudo kaj longitudo de dissendilo kaj ricevilo, relativa sunmakulnombro, stato de la termagnetkampo, sezono kaj tagparto, sendopovumo, antengajno. Mi trovas pli pri tio chi en http://www.akueck.de/dbmeo.htm.

Kie mi trovas mallongondo-auskulthorarojn?

Mi trovas riceveblojn por mallongondo-auskulthoraroj je http://www.akueck.de/logseo.htm#frekvenctabeloj.

Kion indikas la ...-metro-bendo (ekz. la 25-metro-bendo)?

La 25-metro-bendo indikas frekvencamplekson inter 11600 kHz kaj 12100 kHz. 25 metroj estas la chirkaua ondlongo de la antaumenciita frekvencamplekso. Oni kalkulas la ondlongon jene: Dividu la disvastighrapidon (chiam 300000 km/s, nome lumrapido) per la frekvenco. Ekz.: (300000 km/s)/(12000 kHz) = 25 m. Jen radio-metro-bendoj:

La 60-, 75-, 90- kaj 120-metro-bendoj estas la tiel nomataj tropikbendoj. Char multaj tropiklandaj sendostacioj uzas tiajn frekvencojn por la enlanda radio-servo.

Kio estas la Universala Tempo?

La Universala Tempo estas la zontempo de nulo grado de longitudo (sen eventuala somera tempo). La Universala Tempo estas Mezeuropa Tempo minus unu horo (kaj Mezeuropa Somera Tempo minus du horoj).

Tiu chi interretpagho lastfoje estis shanghita la 26-an de Aprilo 2011.